december 2014 Posts

30/01/2015: DE ALV heeft plaatsgehad…

30/01/2015: DE ALV heeft plaatsgehad…

LOGODe Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgehad in Sportplaza het Anker in Born- Buchten. Een weerslag van de vergadering zal eerstdaags aan alle leden verzonden worden. Deze vergadering heeft vooral door de inbreng van de aanwezige leden verschillende mooie activiteiten opgeleverd, dus als je het programma toegezonden krijgt, neem onmiddellijk je agenda en prik die datums. Van harte welkom!!!