2020: het eerste Corona-jaar…

Gedurende de Algemene Ledenvergadering op 10 februari waren we ons nog niet bewust van de gebeurtenissen die de hele wereld in hun greep zouden gaan houden. In een geanimeerde bijeenkomst smeedden we plannen voor het komende jaar en werden er goede suggesties gedaan voor leuke activiteiten. Tot we een maand later kennis maakten met het fenomeen ‘intelligente lockdown’, waardoor alle activiteiten plotseling moesten worden afgeblazen. Tot de zomer, dachten we toen nog. Maar inmiddels weten we beter en kijken we terug op een ‘leeg’ jaar. Het Corona-virus zorgde ervoor dat geen enkele club-activiteit kon doorgaan. Daarom is ook de verschijningsfrequentie van onze nieuwsbrief teruggebracht – er was immers weinig te melden…

Natuurlijk hebben we (gelukkig) wel individueel onze wagens nog op de weg kunnen brengen, maar de gezelligheid van club-bijeenkomsten en de onderlinge contacten werden node gemist.

Het bestuur heeft een aantal keren via beeldbellen vergaderd, maar het organiseren van activiteiten bleef het hele jaar niet mogelijk. Daarom is besloten om onze leden in de kersttijd toch te verrassen met een attentie. Er werd een Daf-kalender samengesteld, met foto’s van onze activiteiten van de afgelopen jaren. Aangevuld met een lekkere chocolade traktatie werd deze kerstverrassing bij de leden thuisbezorgd (hetzij persoonlijk, of per post).

Dat leverde gelukkig wel een hoop positieve reacties op en dat was ook precies de bedoeling van het bestuur: ondanks de vervelende omstandigheden toch het club-gevoel een beetje levend houden.

In 2021 vieren we ons 20-jarig jubileum. Of we dat met een aantal leuke activiteiten kunnen doen, is op dit moment nog niet duidelijk. We hopen natuurlijk dat we snel weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’, maar wanneer dat zal zijn, blijf voorlopig ongewis. Het jaarverslag van 2021 zal hierover duidelijkheid verschaffen…