Eind januari 2022: jaarvergadering

Ons activiteitenjaar start elk jaar met de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen jaar hebben we die noodgedwongen (zoals zoveel verenigingen) digitaal moetenhouden. In 2022 hopen we onze leden eind januari weer ‘live’ te ontmoeten.
De datum staat nog niet vast, maar meestal is dat de laatste vrijdag in januari.

Dan zal ook de activiteitenagenda voor 2022 worden vastgesteld.